Máte IČO? Nakupujte za velkoobchodní ceny! Zaregistrujte se zde.
Gen.Štefánika 3581/52, 750 02 Přerov
+420 581 282 141
Přihlašovací údaje


Přihlašovací údaje
Uživatelské jméno

Heslo

ko

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MFP paper s.r.o.


se sídlem Generála Štefánika 3581/52, 750 02 Přerov, IČ: 25899341 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vl. 25068 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mfp.cz

Část „A“ – spotřebitel.

I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů.

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti MFP paper s.r.o. a jsou zpracovány dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Část „A“ se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi MFP paper s.r.o. (dále jen „Prodávající“ nebo „Dodavatel“) a kupujícím-spotřebitelem (dále jen „Kupující “ nebo „Spotřebitel“). Obchodní podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.mfp.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Prodávající je právnická osoba zabývající se nákupem, výrobou a prodejem papírenského zboží.
Název: MFP paper s.r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným, jednatel Marek Filípek
Sídlo: Generála Štefánika 3581/52, 750 02 Přerov, IČ: 25899341 , DIČ: CZ25899341
Zápis OR: Ostrava C/25068 dne 25.1.2002 , Kontakt: e-mail info@mfp.cz, telefon 581282131

Kupujícím-Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§ 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).


Přepravní službou (dále jen „Dopravce“) je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky. Spotřebitelská smlouva (dále jen „Smlouva“) je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně Kupujícího či Prodávajícího, lze Smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená Smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT“ a zavazuje se tímto za zboží uvedené v objednávce zaplatit.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.
 4. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební a dodací podmínky.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

1. Způsob plateb:
– platba v hotovosti při nákupu
– platba kartou online
– platba předem bankovním převodem (zálohová platba), Kupující má možnost zaplatit zboží předem na účet prodávajícího u České spořitelny a.s. , číslo účtu 4381402/0800
– platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá Dopravce
– platba bankovní převodem, pouze pro Kupující, kteří mají přidělený kreditní rámec se splatností
2. Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na uvedenou adresu v objednávce. Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít. Prodejce zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím Dopravce, po celé České republice obvykle do 1–3 pracovních dnů. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.

Přepravní služba (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce PPL.

Ceník služeb dopravy a logistiky:
Velikost objednávky (s DPH)
Doprava s DPH 21%
Přepravní služba PPL
DO 3000 Kč
139 Kč
Přepravní služba PPL
NAD 3000 Kč
ZDARMA
Zásilkovna
DO 3000 Kč
79 Kč
Zásilkovna
NAD 3000 Kč
ZDARMA
Osobní odběr
ZDARMA

Způsob plnění/platby
Platba dobírkou ČR
DO 3000 Kč
25 Kč
Platba dobírkou ČR
NAD 3000 Kč
ZDARMA
Platba převodem (bezhotovostně)
ZDARMA
Platba hotovost (na prodejním místě)
ZDARMA

4. Pro koncové zákazníky platí následující objemové slevy :

- při hodnotě objednávky nad 3000,- Kč s DPH…..sleva 3%

- při hodnotě objednávky nad 5000,- Kč s DPH…..sleva 5% V případě, že použijete slevový kupón, tak objemová sleva zaniká.

IV. Reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. ust. § 2165 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon) a dále reklamační řádem společnosti MFP paper s.r.o.  
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady věci prodané před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se řídí právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření smlouvy.
 3. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.
 4. Agendu reklamací, vracení zboží, jeho posuzování a jednání o náhradních řešeních má v kompetenci samostatné oddělení reklamace : 581 282 143 BEZPLATNĚ reklamace@mfp.cz
 5. Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu (pokud výrobek obsahuje). Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 24 měsíců.
 6. Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

V. Právo odstoupit od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že mimo případy uvedené v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, má kupující právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího a to buď osobně v místě sídle prodávajícího a nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu MFP paper s.r.o., Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov.
 3. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží.
 4. Kupující dále bere na vědomí, že odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy je povinen zaslat, případně předat, prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje se zachovanou, bude-li zboží před uplynutím této lhůty odesláno.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. V případě, že kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není ovšem povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně ve vztazích mezi prodávajícím, jako podnikatelem a kupujícím, jako spotřebitelem.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedeného v obchodních podmínkách. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl a účel se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

VII. Řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

VIII. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi Prodávajícího. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být použito pro plnění kupní smlouvy a za účelem případné nabídky obchodu a služeb Kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku. Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

 

 

 


Načítám data...

Kliknutím zavřete

Zavřít
Chci nakupovat
Všechny produkty Produkty v komisi
Produkt je součástí setu, nelze koupit samostatně. Chcete vložit do košíku celý set?

Web mfp.cz využívá soubory cookies.
Některé tyto soubory jsou nezbytné pro správné fungování webu, jiné slouží pro statistické a marketingové účely.
Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko “Přijmout”. Nastavení provedete kliknutím na tlačítko “Nastavení”.